Tuinontwerp en plantadvies

De basis voor een nieuwe tuin begint altijd met een oriënterend, vrijblijvend gesprek. Daarin zullen uw wensen, eisen, mogelijkheden, onze ideeën en budget aan de orde komen.

Aan de hand van de uitkomst van dit gesprek kan in het vervolg traject een ontwerp en/of beplantingsplan gemaakt worden plus een bijbehorend kostenoverzicht.

De volgorde van werken: inventarisatie en advies, concept ontwerp, vervolggesprek, definitief ontwerp met zo nodig een beplantingsplan en  de offerte.

Stappenplan tuinontwerp en beplanting

Wij gaan bij het maken van een tuinontwerp en het beplantingsplan uit van een aantal vast te volgen stappen. Uitgangspunt hierbij is, dat er een goede afstemming plaatsvindt tussen uw wensen en ons advies.

Onze werkwijze is als volgt:

Gesprek

Om tot een passend ontwerp voor uw tuin te komen, maken wij aan de hand van een vragenlijst een inventarisatie van uw wensen en het beschikbare budget. Vervolgens meten wij de tuin in. Wij bepalen van tevoren de kosten voor het tekenwerk en het meetwerk (afhankelijk van de oppervlakte) en na de ondertekende opdrachtbevestiging starten wij met het tekentraject.

Ontwerp

Een eerste schets wordt gemaakt en na goedkeuring (evt. na gesprek) werken wij deze uit tot het definitieve plan. Een kostenraming op hoofdwerkonderdelen kan worden toegevoegd.

Beplantingsplan

Vervolgens maken wij een beplantingsplan van de borders, waarbij wordt uitgegaan van uw plantvoorkeuren en van de mogelijkheden, die het ontwerp biedt.

Definitief kostenoverzicht

Een definitief en gespecificeerd kostenoverzicht sturen wij toe, waarna de gehele of gedeeltelijke realisatie van het plan kan plaatsvinden na ontvangst van de ondertekende opdrachtbevestiging.

Duur

De eerste schets ontvangt u tussen de 2 en 3 weken na het eerste gesprek. Het totale tekenproject neemt qua tijd ongeveer 6 tot 8 weken in beslag. Uiteraard is deze periode afhankelijk van het jaargetijde (in het voorjaar is deze periode iets langer).

Een goede voorbereiding is het halve tuinwerk