Tuinontwerp en plantadvies in Leiden

Op zoek naar een tuinontwerp en plantadvies voor uw tuin in Leiden?

De basis voor een nieuwe tuin begint altijd met een oriënterend, vrijblijvend gesprek met een hovenier van de Groene Golf. Daarin zullen uw wensen, eisen, mogelijkheden, onze ideeën en budget aan de orde komen.

Aan de hand van de uitkomst van dit gesprek kan in het vervolg traject een ontwerp en/of beplantingsplan gemaakt worden plus een bijbehorend kostenoverzicht.

De volgorde van werken: inventarisatie en advies, concept ontwerp, vervolggesprek, definitief ontwerp met zo nodig een beplantingsplan en  de offerte. Vervolgens kan de hovenier aan de slag in uw tuin in Leiden.

Stappenplan tuinontwerp en beplanting in Leiden

Onze hoveniers gaan bij het maken van een tuinontwerp en het beplantingsplan voor uw tuin in Leiden uit van een aantal vast te volgen stappen. Uitgangspunt hierbij is, dat er een goede afstemming plaatsvindt tussen uw wensen en ons advies.

Onze werkwijze is als volgt:

Gesprek

Om tot een passend ontwerp voor uw tuin te komen, maken wij aan de hand van een vragenlijst een inventarisatie van uw wensen en het beschikbare budget. Vervolgens meten wij de tuin in. Wij bepalen van tevoren de kosten voor het tekenwerk en het meetwerk (afhankelijk van de oppervlakte) en na de ondertekende opdrachtbevestiging starten wij met het tekentraject.

Ontwerp

Een eerste schets wordt gemaakt en na goedkeuring (evt. na gesprek) werken wij deze uit tot het definitieve plan. Een kostenraming op hoofdwerkonderdelen kan worden toegevoegd.

Beplantingsplan

Vervolgens maken wij een beplantingsplan van de borders, waarbij wordt uitgegaan van uw plantvoorkeuren en van de mogelijkheden, die het ontwerp biedt.

Definitief kostenoverzicht

Een definitief en gespecificeerd kostenoverzicht sturen wij toe, waarna de gehele of gedeeltelijke realisatie van het plan kan plaatsvinden na ontvangst van de ondertekende opdrachtbevestiging.

Duur

De eerste schets voor uw tuin in Leiden ontvangt u tussen de 2 en 3 weken na het eerste gesprek met de hovenier. Het totale tekenproject neemt qua tijd ongeveer 6 tot 8 weken in beslag. Uiteraard is deze periode afhankelijk van het jaargetijde (in het voorjaar is deze periode iets langer).

Tuinontwerp en plantadvies in Leiden en omgeving

De Groene Golf zit gevestigd in Boskoop en is actief als hovenier in Leiden en omgeving. Wij voeren tuinwerkzaamheden uit in Zuid-Holland: Alphen aan den Rijn, Bodegraven, Gouda, Waddinxveen en Zoetermeer. Woont u ergens anders, wilt u toch graag een tuinontwerp en/of plantadvies? Neem contact met ons op om te kijken naar de mogelijkheden.

Een goede voorbereiding is het halve tuinwerk